Kontakt

Kontakt

Adres: ul. Bednarska 13/15 lok.16

00-321 Warszawa

KRS 0000417789
REGON 146109034
numer rachunku bankowego: BGŻ Paribas 86 2030 0045 1110 0000 0233 3250
Email: fundacja@namiejscu.org