Raport z działań w Lublinie

Efektem działań w Lublinie jest raport opisujący cały proces. Zawiera on:

Opis działań animacyjno-diagnostycznych realizowanych w ramach projektu.

Opis konsultacji wraz z wynikami.

Rekomendacje, projekt koncepcyjny przebudowy skweru przy Alejach Racławickich 22 i wytyczne do projektu

Architekci, Łukasz Kowalski i Piotr Bujas, konsultowali kształt projektu z Zarządem Dróg i Mostów, który jest zleceniodawcą moedrnizacji Alei Racławickich. Dzięki temu efekt ich pracy jest spójny z koncepcją przebudowy całej ulicy. ZDiM zobowiązał się uwzględnić postulaty zawarte w projekcie koncepcyjnym i włączyć je do projektu budowlanego całych Alei Racławickich. Przebudowa ma ruszyć w 2016 roku.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu. Dostępny jest pod tym linkiem:
http://issuu.com/adamkadenaci/docs/znrs_lublin_raport">

31-07-2015
Projekt koncepcyjny zmiany przestrzeni przy Alejach Racławickich 22

Projekt koncepcyjny zmiany przestrzeni przy Alejach Racławickich 22 został przygotowany przez Łukasza Kowalskiego (La.Wa Architektura Krajobrazu/Fundacja Na Miejscu) i Piotra Bujasa (BADR/Fundacja Na Miejscu). Podczas tworzenia koncepcji brali pod uwagę zarówno wyniki konsultacji jak i wiedzę pozyskaną podczas działań animacyjno-diagnostycznych. Szczegółowy opis projektu wraz z wytycznymi znajduje się w raporcie.

Zachęcamy do zapoznania się z uproszczonym planem zmiany przestrzeni przy Alejach Racławickich 22. Można go znaleźć pod tym linkiem:
http://issuu.com/adamkadenaci/docs/zoom-lublin-plan_wst__pny

31-07-2015
Projekt interwencji tymczasowej – drewniana rampa

Według projektantów w przestrzeni skweru są miejsca, które wymagają natychmiastowej interwencji. Jedną z największych bolączek tego miejsca są bariery komunikacyjne. W związku z wielką potrzebą ułatwienia dostępu do tej przestrzeni architekci zaprojektowali tymczasową rampę, która może powstać przy małym nakładzie środków i sił. Istnieje ryzyko, że modernizacja Alei Racławickich może przeciągać się w czasie (na dzień dzisiejszy planowana jest na drugi kwartał 2016 roku). Dzięki projektowi budowlanemu tymczasowej rampy, lokalna społeczność będzie miała szansę przezwyciężyć część ograniczeń komunikacyjnych jeszcze przed całościową modernizacją tej ulicy.

31-07-2015
Drugi dzień konsultacji – tworzenie wizji dla placu

Drugiego dnia konsultacje odbywały się w siedzibie Rady Dzielnicy Wieniawa. Mieszkańcy, przy wsparciu Łukasza Kowalskiego (La.Wa Architektura Krajobrazu/Fundacja Na Miejscu) i Piotra Bujasa (BADR/Fundacja Na Miejscu), tworzyli różne wizje modernizacji skweru przy Alejach Racławickich 22. W ramach warsztatu projektowego opracowano dwie wersje zagospodarowania tego terenu.

31-07-2015
Pierwszy dzień konsultacji – terenowe głosowanie

Pierwszego dnia konsultacje odbywały się na świeżym powietrzu, przed budynkiem przy Alejach Racławickich 22. Na podstawie wiedzy, którą udało nam się pozyskać podczas kilku miesięcy intensywnych działań animacyjnych i diagnostycznych, przygotowaliśmy zestaw stwierdzeń dotyczących tej przestreni. Hasła zostały wypisane na kolorowych karteczkach. Każda osoba biorąca udział w konsultacjach mogła zagłosować na 5 stwierdzeń, które jej zdaniem najlepiej pasują do tego miejsca. Dzięki temu udało nam się wyodrębnić pomysły, które zaspokają potrzeby większości mieszkańców. One stanowiły punkt wyjścia do pracy podczas drugiego dnia konsultacji.

31-07-2015
Konsultacje społeczne w Lublinie

Na początku maja przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni miejskiej przy Alejach Racławickich 22 w Lublinie. W ich organizacji pomagała nam Rada Seniorów, która wyszła z inicjatywą dostosowania tego miejsca pod potrzeby mieszkańców miasta. Konsultacje odbyły się w siedzibie Rady Dzielnicy Wieniawa, która wspierała nas w działaniach przez cały czas trwania projektu.

31-07-2015
Raport z działań w Prudniku

Efektem działań w Prudniku jest raport opisujący cały proces. Zawiera on:

Opis działań animacyjno-diagnostycznych realizowanych w ramach projektu.

Opis konsultacji wraz z wynikami.

Rekomendacje, wytyczne projektowe i propozycje "interwencji" dla Parku Miejskiego w Prudniku

Ostatni element raportu jest kluczowy dla przyszłości Parku Miejskiego w Prudniku. Został on zaprezentowany prezydentowi miasta. Podczas cyklicznego spotkania z mieszkańcami 'Dzień dobry. Co słychać." prezydent zobowiązał się do uwzględnienia większości rekomendacji i wytycznych projektowych w dalszych działaniach skupionych na rewaloryzacji parku.

Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu. Dostępny jest pod tym linkiem:
http://issuu.com/adamkadenaci/docs/znrs_prudnik_raport

31-07-2015
Projekt zagospodarowania pawilonu koncertowego i jego najbliższego otoczenia

Łukasz Kowalski (La.Wa Architektura Krajobrazu/Fundacja Na Miejscu) i dr Krzysztof Herman (Fundacja Na Miejscu/SGGW) byli odpowiedzialni za przygotowanie projektu koncepcyjnego dla fragmentu Parku Miejskiego w Prudniku. Na podstawie wyników konsultacji postanowili zaprojektować propozycję zmiany dla altany koncertowej wraz z jej najbliższym otoczeniem.

Fragment opisu projektu architektów: "Zieleń tworzy plecy ławek i przywraca kompozycję niskich krzewów widocznych na ilustracjach z czasów świetności parku. Ścieżka do kaskady i otoczenie zielenią przywraca intymny, tajemniczy charakter zakątkowci"

31-07-2015
Projekt zagospodarowania pawilonu koncertowego i jego najbliższego otoczenia

"Szkice przedstawiają wnętrze Pawilonu Koncertowego z meblem dopasowanym do potrzeb pawilonu. Stanowi on połączenie wolnostojącej ławki z lampą. Altana jest jedynym, w tej części parku, zadaszeniem chroniącycm przed niepogodą. Oświetlenie wnętrza sprawi, że będzie widoczna, bezpieczna i sprzyjająca użytkowaniu po zmroku. Drewniana ławka na podkonstrukcji stalowej, z centralną kolumną podpierającą nowoczesną, oszczędną w formie oprawę oświetleniową, dającą miękkie, rozproszone światło" - fragment opisu zagospodarowania Pawilonu Koncertowego znajdujący się w raporcie.

31-07-2015
Otoczenie ławek – jedna z rekomendacji dotycząca całości parku

Zaletą parku w Prudniku jest duża liczba ławek, która ułatwia mieszkańcom korzystanie z tej przestrzeni, szczególnie osobom starszym. Niestety usytułowanie ławek i ich otoczenie zawiera liczne błędy. Architekci zaproponowali następujące zmiany:

Utworzenie zatoki z miejscami po obu stronach ławki dostosowanej do parkowania wózka dziecięcego lub wózka inwalidzkiego

Odsunięcie kosza na śmieci na odległość 3 metrów od zatoki

Usunięcie z bezpośredniego otoczenia ławki kosza na psie odchody

Dodanie poręczy do ławek, które ułatwią wstawanie i siadanie seniorom

Utworzenie "tła" z krzewów ozdobnych liściastych i zimnozielonych

31-07-2015
Pierwsze wrażenia po konsultacjach – dostępność, dostępność i jeszcze raz dostępność

Problemem, który przewijał się przez cały czas trwania konsultacji była kwestia dostępności parku i różnych jego elementów. Według mieszkańców nawierzchnia alejek utrudnia korzystanie z parku osobom starszym i niepełnosprawnym. Schody nie są dostosowane pod potrzeby matek z wózkami dziecięcymi i rolkarzy, którzy muszę je pokonać, żeby dostać się do skateparku. Mieszkańcy mają ograniczony dostęp do Orlika i kortów tenisowych, ponieważ zostały one zawłaszczone przez kluby sportowe. Park Miejski ma też ograniczoną dostępność zimą (brak odśnieżania większości ścieżek) i po zmroku (część parku jest nieoświetlona). Regulamin parku ogranicza możliwość użytkowania parku przez rowerzystów i właścicieli psów. Uczestnicy warsztatów zaproponowali rozwiązania, które mogą to przełamać np. dedykowanie części alejek parkowych rowerzystom. Jak widać na dostępność można pozytywnie wpływać nie tylko za pomocą inwestycji, ale i poprzez odpowiednie zarządzanie przestrzenią zieloną. Rekomendacje, które zostaną przygotowane na bazie wyników konsultacji przez naszych specjalistów, będą uwzględniać obie możliwości.

20-04-2015
Drugi dzień konsultacji w Prudniku – sonda plenerowa

Podczas drugiego dnia konsultacji ciągle zbieraliśmy rekomendacje dotyczące zagospodarowania i funkcjonowania całości parku. Tym razem zdecydowaliśmy się wyjść w przestrzeń i spytać się o zdanie użytkowników parku, którzy nie pojawili się na warsztacie konsultacyjnym w Prudnickim Ośrodku Kultury. Podczas sondy plenerowej mieszkańcy wskazywali na potrzebę m.in stworzenia zadaszenia w pobliżu placu zabaw, stworzenia sezonowej kawiarni na terenie parku czy większej dbałości o zieleń i czystość w parku.

20-04-2015
Drugi dzień konsultacji w Prudniku – projektowanie otoczenia zabytkowej altany

Park Miejski w Prudniku ma liczne walory historyczne. Jego największą atrakcję stanowi zabytkowa altana. Kiedyś była ona miejscem organizowania koncertów plenerowych i centrum spotkań lokalnej społeczności. Obecnie jej potencjał nie jest wykorzystywany. Drugiego dnia konsultacji skupiliśmy się na zaprojektowaniu interwencji, która pomoże przywrócić dawne funkcje i znaczenie najbliższemu otoczeniu altany.

20-04-2015
Konsultacje społeczne dotyczące Parku Miejskiego w Prudniku

W połowie marca przeprowadziliśmy konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania Parku Miejskiego w Prudniku. W ich organizacji pomagała nam Rada Seniorów, która wyszła z inicjatywą dostosowania tego miejsca pod potrzeby mieszkańców miasta. Konsultacje odbyły się w Prudnickim Ośrodku Kultury. Pierwszego dnia skupiliśmy się na zbieraniu rekomendacji dotyczących całościowej modernizacji Parku Miejskiego. Na bazie wcześniejszych działań animacyjno-badawczych wybraliśmy 5 kluczowych tematów: regulamin parku + tablice informacyjne, ścieżki komunikacyjne w parku, zabytkowa altana, pruska altana, oświetlenie. Uczestnicy zostali podzieleni na 5 grup, które po kolei pracowały nad każdym z tematów.

20-04-2015
„ZOOM na rady seniorów” – rusza konkurs skierowany do samorządów i rad seniorów

Zaprojektujmy miejsca przyjazne seniorom
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę” we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundacją na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“ zaprasza do udziału w konkursie „ZOOM na rady seniorów”. Konkurs jest współfinansowany z Funduszy EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Patronat nad Konkursem objął Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Związek Miast Polskich.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski, skierowny jest do partnerstw złożonych z jednostek samorządu terytorialnego i rad seniorów. Kapituła Konkursu wyłoni trzy partnerstwa zainteresowane projektowaniem miast sprzyjających aktywnemu starzeniu się i przeprowadzeniem konsultacji społecznych z udziałem seniorów przy zaplanowanej przez samorząd inwestycji w przestrzeni publicznej – np. rewitalizacji parku, tworzeniu miejskiego deptaka czy remontu zaniedbanego skweru.

Wzrost liczby starszych mieszkańców jest istotnym wyzwaniem dla samorządów i mieszkańców w zakresie, kształtowania przestrzeni miast i wsi, tak aby były przyjazne dla wszystkich pokoleń. Dostępna przestrzeń publiczna zwiększa podmiotowośc seniorów i poczucie wpływu na sprawy lokalne.

Ważną rolę w wypracowywaniu rozwiązań przyjaznych starszym mieszkańcom mogą odegrać rady seniorów, które jako ciała konsultacyjne działają już w ponad 60 miejscowościach w Polsce i z miesiąca na miesiąc powstają kolejne. Proces tworzenia rad wzmacnia przyjęta w zeszłym roku nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym.

Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2014. Regulamin Konkursu i Formularz Zgłoszenia można pobrać ze strony www.zoomnaradyseniorow.pl
Warunkami uczestnictwa w konkursie są:
- zawarcie partnerstwa przez jednostkę samorządu terytorialnego i radę seniorów - wspólne złożenie formularza konkursowego
- wskazanie do konsultacji społecznych przestrzeni publicznej, która będzie modernizowana lub projektowana od początku w najbliższych latach (możliwie w latach 2015 – 2017).

W społecznościach wyłonionych w konkursie przeprowadzimy konsultacje społeczne przygotowane przez ekspertów partycypacji publicznej, socjologów i animatorów. Zrealizowane zostanie badanie potrzeb starszych mieszkańców, odbędą się otwarte spotkania konsultacyjne, publiczne dyskusje i warsztaty nt. projektowania przyjaznej przestrzeni publicznej. Rady seniorów i zaangażowanych partnerów wyposażymy w narzędzia monitorowania procesu wdrażania wyników konsultacji oraz pozyskiwania funduszy na realizację zaprojektowanych rozwiązań.

Wsparciem i inspiracją w tym procesie będzie dla nas dorobek programu Miasta Przyjazne Seniorom wdrażanego przez Światową Organizację Zdrowia od 2006 roku. We współpracy z osobami starszymi, radami seniorów, mieszkańcami i samorządami chcemy dostosować do polskiego kontekstu, zasady urządzania miast/ miejsc sprzyjających aktywnemu starzeniu.

Informacji o konkursie udziela Maria Klaman, koordynatorka projektu
tel: 22 396 55 16 (lub19); email: zoom@e.org.pl

23-04-2014
buy discount viagra
pfizer viagra free samples
purchase viagra online
buy cheap levitra
Pfizer viagra free samples
cialis black reviews
real viagra for sale
pfizer viagra free samples
buy viagra usa
non prescription viagra
cheap price viagra
buy viagra cheap
buy viagra internet
buy viagra online
buy viagra cheap
cheapest cialis
viagra sale
buy viagra paypal
viagra sale
discount viagra
buy viagra pill
free viagra
discount viagra pills
cheapest viagra