Oferta Seniorzy

Oferta seniorzy

Badania

Realizacja badań ilościowych i jakościowych związanych ze starzeniem się w mieście.
W tym m.in. badania wspierające nowe inwestycje, ocena istniejących osiedli i przestrzeni, badania przedprojektowe.

Testy użyteczności produktów związanych z przestrzenią miejską prowadzone przez osoby starsze.
Audyty dostępności przestrzeni dla osób starszych.

Projektowanie rozwiązań

Projektowanie przestrzeni publicznych – parków, ulic, terenów osiedlowych z uwzględnieniem potrzeb osób starszych.

Projektowanie autorskiej małej architektury dedykowanej osobom starszym. Tworzenie rozwiązań niestandardowych, innowacyjnych.

Tworzenie strategii i scenariuszy dla nowych oraz istniejących inwestycji

Budowanie strategii inwestycji związanych z wiekiem – np. budynków i osiedli wielopokoleniowych, zamieszkiwania w duchu co-housingu. Koncepcji architektonicznych i społecznych poświęconych starzeniu się w miejscu zamieszkania.

Współpraca z projektantami nowych obiektów, w szczególności w zakresie: tworzenia programu społecznego, budowania dostępności, projektowania rozwiązań dedykowanych osobom starszym.