Projekt Na miejscu

mobilizuje i inspiruje mieszkańców do zaangażowania się w tworzenie tętniących życiem przestrzeni publicznych na Mariensztacie i na Woli. Proponujemy nowatorskie formy uczestnictwa podsumowane warsztatami prowadzonymi przez wiodących światowych ekspertów z organizacji Project for Public Spaces. Efektem współpracy mieszkańców, projektantów i samorządu będą realizacje przestrzenne w Śródmieściu i na Woli oraz długofalowe strategie rozwoju tych miejsc.

 

Dobrze funkcjonujące przestrzenie publiczne inspirują i wzmacniają przemiany społeczne na całym świecie. Coraz bardziej powszechne jest również przekonanie, że żywe, sprawnie funkcjonujące i dospołecznione przestrzenie wspólne są jednym z głównych czynników atrakcyjności miast.

 

Warszawa znalazła się w momencie historycznych przeobrażeń. To właśnie teraz kształtuje się duża część przestrzeni publicznych które pozostaną z nami na lata. Warto wykorzystać ten moment na refleksje i działanie na rzecz poprawy jakości wspólnych przestrzeni. Choć energia społeczna buzuje i odczuwamy silną potrzebę zmian, to jednak wciąż brakuje  sprawdzonych mechanizmów i dobrych praktyk pokazujących jak skutecznie działać. Opracowania takich  rozwiązań potrzeba właśnie teraz.

Nasz partner, organizacja PROJECT FOR PUBLIC SPACES (www.pps.org) to wiodący światowi eksperci w angażowaniu mieszkańców w kształtowanie przestrzeni publicznych. Ich sztandarowa metoda „PLACEMAKING“ polega na wspieraniu społeczności w przekształcaniu źle funkcjonujących przestrzeni w tętniące życiem miejsca. Organizacja ma na swoim koncie zarówno osiedlowe projekty w skali mikro jak spektakularne realizacje w prestiżowych lokalizacjach, takie jak:
- PLAZA ROCKEFELLER CENTER –  podczas którego udowodnili, że można sprawnie łączyć interesy biznesu i użytkowników przestrzeni publicznej- New York City STREETS RENAISSANCE – przeprowadzenie działań na rzecz polepszania samych ulic i jakości życia wokół nich
- Urządzanie nowego kampusu uniwersytetu HARVARDA- Allston Campus – założenie obejmuje zmiany w ciągu najbliższych 50-ciu lat o obszar 250 akrów.NASZE MIEJSCA  Projekt zrealizowany zostanie w dwóch lokalizacjach na Mariensztacie i na Woli. Oba miejsca wybrane zostały w porozumieniu z samorządem, co sprzyja dużemu potencjałowi sukcesu podejmowanych działań.Projekt Na miejscu – harmonogram działań

1. JESIEŃ 2012

OBRAZY MIEJSC – BAZA WIEDZY

Powstaną opracowania opisujące Mariensztat i Wolę zawierające rys varsavianistyczny, historię miejsc i obraz urbanistyczny oraz mapę społeczną.

 

2. ZIMA/WIOSNA 2013

PRACA Z MIESZKAŃCAMI – ANIMACJA LOKALNA

Następnie prowadzone będą działania przygotowujące mieszkańców do udziału w projektowaniu oparte o animację lokalną. Pomogą one oswajać przestrzeń i przygotować się do negocjowania jej kształtu. Praca ze społecznością jest istotnym wkładem w cały proces, który ma spokojny rytm, a mieszkańcy nie są zaskakiwani planem zmian w swoim sąsiedztwie.

 

3. WIOSNA/LATO 2013

DZIAŁANIA W PRZESTRZENI – WARSZTATY I REALIZACJE TYMCZASOWE

Punktem kulminacyjnym projektu są warsztaty projektowe dla mieszkańców prowadzone przez ekspertów PROJECT FOR PUBLIC SPACES. Celem spotkań jest wypracowanie pomysłów na nowe aranżacje obu miejsc.

Koncepcje wypracowane na warsztatach zostaną od razu wprowadzone w życie w formie realizacji tymczasowych. Będą to czasowe, mobilne rozwiązania mające dwa zadania; przetestowanie w praktyce trafności pomysłów wypracowanych na warsztatach.

Zgodnie z terminologią PPS takie działania nazywa się LQC (lighter,quicker, cheaper) – bo są niedrogie i mało ryzykowne. Mogą to być np. tymczasowe kawiarenki, miejsca zabaw dla dzieci etc. Powstaną 4 interwencje (po 2 w każdym miejscu), które będą trwały przez 3 miesiące – planowo maj/czerwiec/lipiec .

 

4. JESIEŃ 2013

ANALIZY, DŁUGOFALOWE STRATEGIE I KONFERENCJE

Analiza interwencji tymczasowych będzie podstawą dla organizacji Project for Public Spaces do opracowania długofalowych strategii rozwoju dla obu miejsc. Strategie będą zawierały wytyczne dla samorządu i mieszkańców dotyczące dalszego funkcjonowania i rozwoju miejsc pod kątem społecznym i urbanistycznym.

Strategie zostaną upublicznione. Finałem projektu będzie ogólnopolska konferencja z udziałem ekspertów, samorządu i mediów.

 

Projekt finansowany  jest ze środków Fundacji im. Stefana Batorego

Realizacja: Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“, Project For Public Spaces

Partnerzy: SKANSKA, Urząd Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy i Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Czas trwania: wrzesień 2012 – grudzień 2013

obrazy miejsc – baza wiedzy
praca z mieszkańcami – animacja lokalna
działania w przestrzeni – warsztaty i realizacje tymczasowe
analizy, długofalowe strategie i konferencje
buy discount viagra
pfizer viagra free samples
purchase viagra online
buy cheap levitra
Pfizer viagra free samples
cialis black reviews
real viagra for sale
pfizer viagra free samples
buy viagra usa
non prescription viagra
cheap price viagra
buy viagra cheap
buy viagra internet
buy viagra online
buy viagra cheap
cheapest cialis
viagra sale
buy viagra paypal
viagra sale
discount viagra
buy viagra pill
free viagra
discount viagra pills
cheapest viagra