Długa, wygodna ławka przy ul. Garbarskiej z widokiem na parking.
21-10-2012
Przeszkody na rynku i najbardziej ruchliwa ul. Żródłowa prowadząca na przystanki na Trasie W-Z.
24-10-2012
Problem Rynku Mariensztackiego

O przestrzeni Rynku Mariensztackiego, problemie jego opustoszenia, funkcjonowaniu w mieście, potencjale i możliwościach jego ożywienia pisze Maja Abramczyk w magisterskiej pracy dyplomowej "Przestrzeń kontaktu w społeczeństwie informacyjnym. Wielofunkcyjna struktura wyposażenia Rynku Mariensztackiego"(wersja pdf) wykonanej pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Jana Słyka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.
Część graficzna pracy dyplomowej (wersja pdf) zawiera plansze z analizami historycznymi i funkcjonalnymi oraz będący ich wynikiem projekt rewitalizacji Rynku Mariensztackiego.

Oddany do użytku w 22 lipca 1949 roku Rynek Mariensztacki wraz z powiązaną widokowo Trasą W-Z stał się centrum odbudowywanego miasta.
13-02-2013
Obecnie rynek nie gości już wydarzeń publicznych, klientów sklepów czy spacerowiczów. Zamiast tego stał się miejscem zaniedbanym, zdominowanym przez parkujące samochody i hałas Trasy W-Z.
13-02-2013
Przywrócenie przestrzeni Rynku Mariensztackiego jej dawnej świetności wymaga uporania się z powstałymi problemami i dostosowania do potrzeb współczesnych użytkowników.
13-02-2013
buy discount viagra
pfizer viagra free samples
purchase viagra online
buy cheap levitra
Pfizer viagra free samples
cialis black reviews
real viagra for sale
pfizer viagra free samples
buy viagra usa
non prescription viagra
cheap price viagra
buy viagra cheap
buy viagra internet
buy viagra online
buy viagra cheap
cheapest cialis
viagra sale
buy viagra paypal
viagra sale
discount viagra
buy viagra pill
free viagra
discount viagra pills
cheapest viagra