Zapytanie ofertowe: wykonawcy ewaluacji Laboratoriów Miejskich

Fundacja poszukuje autorów i wykonawców ewaluacji Laboratoriach Miejskich (City-Labs) w ramach projektu „Co-designing Inclusive Mobility (Co-Mobility)”.

Projekt „Co-Mobility” realizujemy w międzynarodowym partnerstwie, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. Fundacja „Na miejscu” jest członkiem partnerstwa odpowiedzialnym za Laboratoria Miejskie, czyli działania w szkołach i wokół nich. Partnerstwo współpracuje z urzędami miejskimi oraz z szerokim gronem ekspertów i ekspertek od zrównoważonego transportu, edukacji ekologicznej i badań przestrzeni miasta.

W związku z realizacją projektu jego realizatorzy poszukują osób, które przygotują i przeprowadzą ewaluację laboratoriów miejskich oraz zaprezentują w atrakcyjny sposób jej wyniki.

Ewaluacja bieżąca oraz ex-post powinna dotyczyć działań i interwencji przeprowadzonych podczas laboratoriów miejskich w trzech szkołach podstawowych w Warszawie.

Szczegóły znajdują się w załączniku.