Zapytanie ofertowe: osoba do organizacji działań

W związku z realizacją międzynarodowego projektu jego realizatorzy potrzebują osób, które włączą się w organizację działań w ramach projektu, w tym organizację badań oraz testowania i współprojektowania (co-design) rozwiązań związanych z systemami toaletowymi i dostępnością toalet w miejscach (pół)publicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Zadania to między innymi umawianie terminów, organizacja miejsca, materiałów, zapewnienie wsparcia technicznego oraz obsługa w czasie testowania oraz innych działań w ramach projektu.

Szacujemy zaangażowanie tej osoby w wymiarze średnio 80 godzin miesięcznie w okresie przygotowywania oraz realizowania testowania i co-design. Projekt toczy się jednak z różną dynamiką i zaangażowanie godzinowe w poszczególnych miesiącach może się różnić.

Harmonogram

Przesłanie ofert: do 11 września 2020
Wyłonienie wykonawcy: do 17 września 2020
Wdrożenie do projektu i podpisanie umowy: 18-30 września 2020
Współpraca w okresie: 1 października 2020 – 28 lutego 2023

Składanie oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11 września 2020 r. na adres magda.kubecka@namiejscu.org

Oferta powinna składać się z:
• curriculum vitae, w którym zostanie ujęte dotychczasowe doświadczenie, szczególnie doświadczenia oraz kompetencje związane z organizacją wydarzeń i technicznym wsparciem działań.
• listu motywacyjnego, w którym kandydat/ka uzasadni chęć włączenia się w projekt i zainteresowanie tematyką starzejącego się społeczeństwa, infrastruktury i inkluzywnego miasta, przestrzeni publicznej

Pobierz zapytanie