Zapytanie ofertowe: edukator/ka do Laboratoriów Miejskich

Fundacja poszukuje edukatorów / edukatorek do prowadzenia działań edukacyjnych w Laboratoriach Miejskich w ramach w szkołach projektu „Co-designing Inclusive Mobility (Co-Mobility)”.

Projekt „Co-Mobility” realizujemy w międzynarodowym partnerstwie, którego liderem jest Uniwersytet Warszawski. Fundacja „Na miejscu” jest członkiem partnerstwa odpowiedzialnym za Laboratoria Miejskie, czyli działania w szkołach i wokół nich. Partnerstwo współpracuje z urzędami miejskimi oraz z szerokim gronem ekspertów i ekspertek od zrównoważonego transportu, edukacji ekologicznej i badań przestrzeni miasta.

Laboratoria Miejskie to cykl działań edukacyjnych i badawczych związanych z tematyką mobilności i transportu w mieście, klimatu i ekologii oraz bezpieczeństwa, do którego zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców oraz dyrekcję szkoły.

Dla uczniów jest to okazja do nauki poprzez zabawę i eksperyment – np. nauka matematyki poprzez liczenie kroków lub mierzenie czasów przejścia od przystanku do szkoły, nauka przyrody poprzez empiryczne sprawdzanie jakości powietrza i natężenia hałasu czy też wcielanie się w rolę młodych urbanistów i planistów podczas warsztatów miejskich.

Dla szkoły jest to szansa na udział w eksperymentalnym programie, którego rezultaty mogą być inspiracją dla innych warszawskich szkół.

Jest to także krok do poprawy jakości otoczenia szkoły i bezpieczeństwa transportowego uczniów. Każda szkoła zostanie wyposażona w czujniki badające jakość powietrza i natężenie hałasu. Zbierane dane będą monitorowane i analizowane przez badaczy norweskich oraz wykorzystywane w projekcie. Długofalowo zależy nam na poprawie jakości powietrza i obniżenia poziomu hałasu w okolicy szkół poprzez wypracowanie zrównoważonych i ekologicznych modeli transportowych.

W związku z realizacją projektu jego realizatorzy poszukują osób, które do prowadzenia działań edukacyjnych i działań angażujących społeczność szkolną wokół 3 warszawskich szkół. Są to przede wszystkim:

Regularne warsztaty w szkole i wokół szkoły dla uczniów prowadzone ze wsparciem nauczycieli; interdyscyplinarne zajęcia prowadzone metodą laboratorium

Akcje ogólnoszkolne i tzw. interwencje, czyli wprowadzanie w życie konkretnej zmiany wokół szkoły

Szczegóły znajdują się w załączniku.