Zapytanie ofertowe: badacz/ka społeczny/a

W związku z realizacją międzynarodowego projektu jego realizatorzy potrzebują osób, które włączą się w prowadzenie badań oraz testowania rozwiązań związanych z systemami toaletowymi i dostępnością toalet w miejscach (pół)publicznych dla osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Podstawowe narzędzia wykorzystywane w badaniu to wywiady kwestionariuszowe oraz wywiady pogłębione. Metodologia została opracowana przez realizatorów projektu. Badacze/ki zostaną wdrożeni i przeszkoleni z wykorzystywania narzędzi, zbierania oraz analizowania danych w ramach projektu. Do zadań badacza będzie należało także przetwarzanie oraz analizowanie materiału zebranego podczas badań.

Badacz/ka będzie zobowiązany/a do zapoznania się z założeniami projektu oraz przygotowanymi materiałami, aby rozpocząć wykonywanie zadania. W tym celu konieczna jest znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej zaawansowanym.

Stawka godzinowa za prowadzenie badań to 100 zł brutto.

Harmonogram

Przesłanie ofert: do 11 września 2020
Wyłonienie wykonawcy: do 15 września 2020
Wdrożenie do projektu i podpisanie umowy: 16-30 września 2020
Realizacja badań w okresie: 1 października 2020 – 28 lutego 2023
(Badanie będzie realizowane w kilku etapach w tym okresie. Istnieje możliwość zaangażowania się tylko w wybrane etapy badania)

Składanie oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do 11 września 2020 r. na adres: magda.kubecka@namiejscu.org
Czekamy na curriculum vitae, w którym zostanie ujęte dotychczasowe doświadczenie badawcze, doświadczenie z realizacji projektów badawczych lub projektów społecznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem lub dostępnością infrastruktury w przestrzeni publicznej

Pobierz zapytanie