Zapytanie ofertowe

Zwracamy się prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP. Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu” poszukuje ekspertów do:

Opracowanie modelu biznesowego platformy zapobiegającej upadkom osób starszych (DSS) w ramach projektu PRECaiSE.

KONTEKST ZAMÓWIENIA – projekt PRECaiSE

Projekt PRECISE korzysta z dofinansowania w ramach programu Active Assisted Living, którego operatorem w Polsce jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Celem projektu jest rozwinięcie systemu, który będzie wspierał osoby starsze i ich opiekunów w zapobieganiu upadkom, czyli platformy decision support system (DSS).
Pomysł opiera się ona na rozwijaniu istniejących rozwiązań – platformy i aplikacji do ćwiczeń, które wzmacniają odpowiednie partie ciała, aby zapobiegać upadkom. DSS będzie nowym rozwiązaniem, ale wychodzi od tych istniejących.
DSS będzie systemem uczącym się, opartym na sztucznej inteligencji. Będzie on wspierał podjęcie decyzji czego dana osoba – senior, potrzebuje aby uniknąć upadku, czy jest to np. zestaw ćwiczeń opartych na wspomnianej platformie/aplikacji czy jest to skierowanie na rehabilitację ze specjalistą. DSS będzie określał zagrożenie upadkiem u danej osoby – przewidywana trafność to 70-80%.
Platforma DSS będzie rozwijana w sposób iteracyjny i w oparciu o współprojektowanie z docelowymi użytkownikami platformy.

 

UPADKI OSÓB STARSZYCH – SKALA I ZNACZENIE
Upadki osób starszych są jednym z kluczowych problemów związanych ze zdrowiem i dobrostanem osób w tym wieku. Jedna na trzy osoby powyżej 65 roku życia upada raz w roku, ale tylko połowa z nich raportuje to do swojego lekarza. Pierwszy upadek podwaja prawdopodobieństwo kolejnego.

Globalnie ma miejsce aż 684,000 przypadków śmiertelnych upadków rocznie – co plasuje je na drugim miejscu w śmiertelności w wyniku urazów, po wypadkach samochodowych.

Profilaktyka upadków jest szczególnie ważna i zasadna budżetowo ze względu na następujące czynniki:

– bardzo wysoka śmiertelność i powikłania po doświadczeniu upadku przez osoby powyżej 65 r.ż.
– duża skala problemu w populacji  – Populacja osób starszych w UE wzrośnie do 60% w 2050 roku, liczba śmierci spowodowanych upadkami wzrośnie do 60 000. Analiza przyjęć na ostry dyżur w 200 europejskich szpitalach wskazuje, że na 3, 8 mln przyjęć osób z obrażeniami po upadkach aż 1,4 mln.wymagało dalszej hospitalizacji.
– leczenie jest dużym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej: Badanie prowadzone w Holandii wskazuje, że każdy przypadek upadku seniora kosztuje system opieki zdrowotnej nie mniej jak €14,600.

 

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie założeń strategii dla produktu DSS. Założenia mają umożliwić jak najskuteczniejsze wdrożenie aplikacji zapobiegającej upadkom seniorów na rynek polski.
Istotnym elementem opracowania jest rozpoznanie sektorów i podmiotów zainteresowanych wdrożeniem aplikacji, w tym m.inn. instytucje pomocy społecznej, jednostki opieki zdrowotnej, sklepy rehabilitacyjne, prywatne domy opieki, sektor rehabilitacyjny, ubezpieczeniowy, organizacji pozarządowych.

 

Strategia powinna zostać oparta na trzech fazach:
1.Opracowanie założeń, zebranie wiedzy
2.Ewaluacja, weryfikacja pierwszej fazy
3.Wdrożenie wniosków, rekomendacje

 

Składanie oferty

• ofertę należy złożyć w terminie do 20 września 2022 r. drogą mailową na adres marta.trakul@namiejscu.org

• oferta powinna składać się z prezentacji założenia pracy nad zleceniem, o którym mowa oraz prezentacji dotychczasowego doświadczenia doświadczenie z realizacji projektów o podobnym profilu, ceny

Wykonawca/y zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów:

  • oceny zaprezentowanej koncepcji pracy;

  • dotychczasowe doświadczenia, w szczególności we wdrażaniu innowacji;

  • ceny

Kontakt

Pytania dotyczące zamówienia prosimy kierować do Marty Trakul – Masłowskiej na adres poczty elektronicznej: marta.trakul@namiejscu.org

Zamówienie nie będzie dzielone na części, dotyczy wszystkich zadań łącznie.

Fundacja na Rzecz Wspólnot Lokalnych „Na miejscu”

ul. Bednarska 13/15 lok. 16, 00-321 Warszawa

www.namiejscu.org

Fundacja zastrzega sobie prawo zmiany warunków zapytania oraz przedłużenia terminu składania ofert.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych „Na miejscu“, z siedzibą w Warszawie 00 – 321, przy ul. Bednarskiej 13/15 m.12. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferenta.