#ZAŁATWTONAMIEŚCIE

#ZAŁATWTONAMIEŚCIE

Brak dostępnych toalet wyklucza.
Fundacja Na Miejscu rozpoczyna kampanię „Załatw to na mieście”.
Strona kampanii: www.zalatwtonamiescie.pl.

 

 

 

Aby przybliżyć sytuację osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi Fundacja Na Miejsce we współpracy z Silver TV i Mądrą Babcią przeprowadziła proste badanie ankietowe. Odpowiedzi w znaczącej większości pochodzą od widzek i widzów programów Silver TV. Są to osoby starsze, aktywne i zaangażowane. Już w trakcie transmisji programu, którego gościem była Marta Trakul, prezeska Fundacji Na Miejscu, posypały się komentarze na temat tego jak ważnym i zapomnianym tematem są dostępne toalety publiczne (całość do obejrzenia TU).

 

Wyniki ankiety
Ankietę wypełniło 210 osób, średni wiek 58 lat.
96,7% z ankietowanych odpowiedziała pozytywnie na pytanie czy w planowaniu aktywności poza domem bierze pod uwagę dostęp do toalet.