PRECISE – TWORZYMY STRATEGIĘ ZAPOBIEGANIA UPADKOM OSÓB STARSZYCH

PRECISE - TWORZYMY STRATEGIĘ ZAPOBIEGANIA UPADKOM OSÓB STARSZYCH

Wdrażamy aplikację DigiRehab, która na podstawie oceny stanu zdrowia pacjenta, tworzy szyty na miarę, zestaw ćwiczeń Ćwiczenia przewiedziane są na 12 tygodni, a ich doboru dokonuje system oparty na sztucznej inteligencji.

W ramach projektu Precise rozwijany będzie element systemu pod nazdą DSS – decision support system. Niezwykle wysoka skuteczność treningu została już zweryfikowana w Danii, Norwegii i Holandii, gdzie aplikacja działa od kilku lat (https://digirehab.dk/en/). Jej twórcy wykazują, że wykonanie odpowiedniej serii ćwiczeń pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo upadku nawet o 60-70%. Skuteczność wynika z właściwego doboru ćwiczeń dokonywanego przez sztuczną inteligencję opracowaną przez Uniwersytet w Aarhus w Danii. Dysponuje ona w tej chwili wystarczająco dużym zasobem danych, alby dokonywać tak trafnych wyborów.

W Polsce w latach 2022-23 będziemy adaptować aplikację do lokalnych warunków, testować ją z polskimi użytkownikami i instytucjami a finalnie wdrażać na rynek.

UPADKI OSÓB STARSZYCH – SKALA I ZNACZENIE 

Upadki osób starszych są jednym z kluczowych problemów związanych ze zdrowiem i dobrostanem osób w tym wieku. Jedna na trzy osoby powyżej 65 roku życia upada raz w roku, ale tylko połowa z nich raportuje to do swojego lekarza. Pierwszy upadek podwaja prawdopodobieństwo kolejnego.

Globalnie ma miejsce aż 684,000 przypadków śmiertelnych upadków rocznie – co plasuje je na drugim miejscu w śmiertelności w wyniku urazów, po wypadkach samochodowych.

Profilaktyka upadków jest szczególnie ważna i zasadna budżetowo ze względu na następujące czynniki:

- bardzo wysoka śmiertelność i powikłania po doświadczeniu upadku przez osoby powyżej 65 r.ż.

- duża skala problemu w populacji - populacja osób starszych w UE wzrośnie do 60% w 2050 roku, liczba śmierci spowodowanych upadkami wzrośnie do 60 000. Analiza przyjęć na ostry dyżur w 200 europejskich szpitalach wskazuje, że na 3, 8 mln przyjęć osób z obrażeniami po upadkach aż 1,4 mln. wymagało dalszej hospitalizacji.

- leczenie jest dużym obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej: Badanie prowadzone w Holandii wskazuje, że każdy przypadek upadku seniora kosztuje system opieki zdrowotnej nie mniej jak €14,600.

Nazwa projektu - Przeciwdziałanie upadkom osób starszych dzięki dostosowanej rehabilitacji (PRECISE)

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu AAL

www.gov.pl/ncbr

Czas trwania projektu –2022-2023 r.

Wartość projektu 576 827,20 zł.

Wartość dofinansowania 576 827,20 zł.

Beneficjent – Fundacja Na Miejscu

Sfinansowano z budżetu państwa