CO MOBILITY. Co-designing Inclusive Mobility

CO MOBILITY. Co-designing Inclusive Mobility

Pytaniem jakie stawiamy sobie w projekcie CoMobility jest to, jak ograniczyć ruch samochodowy tak, aby mieszkańcy skorzystali na tej zmianie, zrozumieli ją, wsparli i zaangażowali się w jej tworzenie. Cel projektu jest dwojaki. Po pierwsze, zrozumienie powiązań pomiędzy mobilnością, jakością powietrza, infrastrukturą miejską, a także potrzebami mieszkańców miast. Po drugie, współprojektowanie rozwiązań skoncentrowanych na mobilności, które mogą poprawić jakość życia i jakość powietrza w miastach.

Będziemy ściśle współpracować z grupami mieszkańców, firm, samorządów lokalnych i naukowców, wykorzystując metody zaczerpnięte z nauki obywatelskiej, partycypacji społecznej, sztucznej inteligencji, ekonometrii i modelowania środowiskowego. Skupiając się na otoczeniu trzech szkół w Warszawie, będziemy wspólnie projektować i monitorować wybrane rozwiązania w tym obszarze. Następnie wykorzystamy te rozwiązania do symulacji ich wpływu na całe miasto.

Fundacja Na Miejscu skupia się na komponencie projektu jakim są LABORATORIA MIEJSKIE - czyli cykl działań edukacyjnych i badawczych związanych z tematyką mobilność, klimatu i bezpieczeństwa w miastach.

Pilotażowe projekty realizowane będą z uczniami ii społecznościami trzech warszawskich szkół podstawowych. Dla uczniów jest to okazja do nauki poprzez zabawę i eksperyment – np. nauka matematyki poprzez liczenie kroków lub mierzenie czasów przejścia od przystanku do szkoły, nauka przyrody poprzez empiryczne sprawdzanie jakości powietrza i natężenia hałasu czy też wcielanie się w rolę młodych urbanistów i planistów podczas warsztatów miejskich.

Jest to także krok do zadbania o otoczenie i bezpieczeństwo szkoły. Każda szkoła zostanie wyposażona w czujniki badające jakość powietrza i natężenie hałasu. Zbierane dane będą monitorowane i analizowane przez badaczy norweskich oraz wykorzystywane w projekcie. Długofalowo zależy nam na poprawie jakości powietrza i obniżenia poziomu hałasu w okolicy szkół poprzez wypracowanie zrównoważonych i ekologicznych modeli transportowych.
Projekt realizowany jest w ramach Programu "Badania Stosowane" prowadzonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach funduszy EOG i Norweskich Grantów.

Konsorcjum projektu: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa SGH, Politechnika Warszawska, The Norwegian Institute for Air Research, The Fridtjof Nansen Foundation at Polhøgda, Miasto Lublin oraz The On-site Foundation.

CoMobility korzysta z dofinansowania o wartości 2,05 miliona euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Operatorem projektu jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany w 15% ze środków budżetu państwa.