TOILET for Me2

www.toiletforme.com

 

Projekt dostarcza inteligentnych rozwiązań wspierających samodzielność w korzystaniu z toalety przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. Rozwiązania skierowane są przede wszystkim do osób starszych, niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi (oraz do ich opiekunów). Inteligentna toaleta pozwoli zaspokoić potrzeby fizjologiczne poza domem, np. w centrum sąsiedzkim, urzędzie, centrum handlowym, w teatrze, hotelu, miejscach rozrywki i sportu.

Obecnie dostępne na rynku urządzenia sanitarne do użytku domowego nie spełniają wymogów technicznych dla użytkowników masowych, w skali jaka występuje w miejscach publicznych. Co ważne jej obsługa będzie możliwa przez samą osobę z niepełnosprawnością bez pomocy asystenta.

Dostępność odpowiednich toalet, w których nie trzeba korzystać ze wsparcia asystenta, zachęci wiele osób z ograniczoną mobilnością do wychodzenia z domu i włączania się w życie społeczne.

Jednocześnie stanowić będzie propozycję nowej oferty np. na rynku hotelarskim. Wraz z toaletą może pojawić się cała paleta usług dla gotowych do podróżowania osób z ograniczeniami ruchowymi. Jest to krok w kierunku dostępnej turystyki.

Inteligentna toaleta to także krok w kierunku tzw. Smart City i tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom starszym.

Projekt obejmuje opracowanie projektu toalety w procesie partycypacyjnym z włączeniem potencjalnych użytkowników, testowanie modelu oraz wdrożenie go na rynek.

Do badania użyteczności toalety włączone zostaną trzy grupy odbiorców:

1. Osoby starsze i/lub posiadające ograniczenia ruchowe (użytkownicy pierwszego rodzaju)
2. Opiekunowie osób z pierwszej grupy (użytkownicy drugiego rodzaju)
3.Interesariusze reprezentujący instytucje, w których toaleta mogłaby się znaleźć – głównie samorząd i biznes (użytkownicy trzeciego rodzaju).