TOILET for Me2

www.toiletforme.com

 

Projekt dostarcza inteligentnych rozwiązań wspierających samodzielność w korzystaniu z toalety przez osoby z ograniczeniami ruchowymi. Rozwiązania skierowane są przede wszystkim do osób starszych, niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi (oraz do ich opiekunów). Inteligentna toaleta pozwoli zaspokoić potrzeby fizjologiczne poza domem, np. w centrum sąsiedzkim, urzędzie, centrum handlowym, w teatrze, hotelu, miejscach rozrywki i sportu.

Obecnie dostępne na rynku urządzenia sanitarne do użytku domowego nie spełniają wymogów technicznych dla użytkowników masowych, w skali jaka występuje w miejscach publicznych. Co ważne jej obsługa będzie możliwa przez samą osobę z niepełnosprawnością bez pomocy asystenta.

Dostępność odpowiednich toalet, w których nie trzeba korzystać ze wsparcia asystenta, zachęci wiele osób z ograniczoną mobilnością do wychodzenia z domu i włączania się w życie społeczne.

Jednocześnie stanowić będzie propozycję nowej oferty np. na rynku hotelarskim. Wraz z toaletą może pojawić się cała paleta usług dla gotowych do podróżowania osób z ograniczeniami ruchowymi. Jest to krok w kierunku dostępnej turystyki.

Inteligentna toaleta to także krok w kierunku tzw. Smart City i tworzenia przestrzeni przyjaznej osobom starszym.

Projekt obejmuje opracowanie projektu toalety w procesie partycypacyjnym z włączeniem potencjalnych użytkowników, testowanie modelu oraz wdrożenie go na rynek.

Do badania użyteczności toalety włączone zostaną trzy grupy odbiorców:

1. Osoby starsze i/lub posiadające ograniczenia ruchowe (użytkownicy pierwszego rodzaju)
2. Opiekunowie osób z pierwszej grupy (użytkownicy drugiego rodzaju)
3.Interesariusze reprezentujący instytucje, w których toaleta mogłaby się znaleźć – głównie samorząd i biznes (użytkownicy trzeciego rodzaju).

Brak dostępnych toalet to ogromna przeszkoda w życiu osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi. Starsze osoby potrzebują skorzystać z toalety 8-10 razy na dobę. Nawet, gdy na swojej drodze znajdą toaletę publiczną, zazwyczaj nie spełnia ona podstawowych warunków - nie jest ani czysta, ani bezpieczna.

Toalety publiczne i ich dostępność, to, po ciałopozytywności i ubóstwie menstruacyjnym, kolejny temat, który przełamuje tabu związane z ludzkim ciałem i jego krępującymi zakamarkami. Krępującymi zupełnie niepotrzebnie – każdy i każda z nas korzysta z toalety. Przez spychanie i pomijanie toaletowego wątku, łatwo było ignorować konsekwencje, które wywołuje ta prosta sytuacja: potrzebujesz skorzystać z toalety, ale nie możesz tego zrobić, bo jest dla ciebie nieodpowiednia, albo wręcz niebezpieczna.

Pierwsza faza realizacji projektu Toilet4Me2 pokazała, że w Holandii i Portugalii 61% osób z ograniczeniami ruchowymi powstrzymuje się przed wyjściem z domu z obawy, że nie znajdą odpowiedniej toalety. 62% badanych uznało, że gdyby miało zapewniony dostęp do toalety poszłoby do parku, 36%, że poszłoby na zakupy.

A jak jest w Polsce? Tutaj danych brak. Aby przybliżyć sytuację osób starszych i z niepełnosprawnościami ruchowymi Fundacja Na Miejsce we współpracy z Silver TV i Mądrą Babcią przeprowadziła proste badanie ankietowe. Odpowiedzi w znaczącej większości pochodzą od widzek i widzów programów Silver TV. Są to osoby starsze, aktywne i zaangażowane. Już w trakcie transmisji programu, którego gościem była Marta Trakul, prezeska Fundacji Na Miejscu, posypały się komentarze na temat tego jak ważnym i zapomnianym tematem są dostępne toalety publiczne (całość do obejrzenia TU).

 

Wyniki ankiety
Ankietę wypełniło 210 osób, średni wiek 58 lat.
96,7% z ankietowanych odpowiedziała pozytywnie na pytanie czy w planowaniu aktywności poza domem bierze pod uwagę dostęp do toalet.

 

# ZAŁATW TO NA MIEŚCIE
Działania na rzecz udostępniania toalet


Zapraszamy do włączenia się w akcje, które spowodują, że dostępnych toalet na mieście będzie jak najwięcej.


1. #zróbtonamiescie filmik z kluczami
https://www.facebook.com/zalatwtonamiescie/videos/356668296223490


2. Akcja udostępniania toalet w lokalach gastronomicznych, instytucji kultury, sportu, publicznych itd. Regulamin akcji i informacja o naklejkach poniżej.


 

 

AKCJA “Toaleta dla każdego”

Regulamin akcji
1. Organizatorem akcji “Toaleta dla każdego” jest Fundacja “Na miejscu”
2. Akcja realizowana jest na terenie całej Polski, od dn. 15 grudnia 2021 r.
3. Akcja polega na mapowaniu oraz oznaczaniu toalet dostępnych dla wszystkich użytkowników przestrzeni publicznej.
4. Podmioty posiadające lokale użytkowe (instytucje publiczne, prywatne, miejsca spotkań, kultury, sportu, lokale gastronomiczne, sklepy, salony urody, gabinety lekarskie itd.) mogą zgłosić chęć udostępniania swojej toalety – zarówno dostępnej dla osób starszych i niepełnosprawnych, jak i toalet nie spełniających wymogów dostępności z zaznaczeniem jaką infrastrukturą dysponują.
5. Instytucje, lokale i wszystkie zainteresowane podmioty mogą zgłosić chęć uczestniczenia w Akcji poprzez prosty formularz.
6. Każdy podmiot deklaruje, że udostępnia swoją toaletę bezpłatnie dla każdej osoby, która potrzebuje z niej skorzystać indywidualnie (o ile nie zakłóca funkcjonowania danego podmiotu, np. poprzez korzystanie większych grup osób itp.).
7. Podmiot, który uczestniczy w akcji powinien oznaczyć swój lokal naklejką lub znakiem “Tu możesz skorzystać z toalety” z adekwatnymi ikonkami informującymi o typach użytkowników. Do pobrania TUTAJ
8. Gotowe naklejki można zamawiać przez formularz zgłoszeniowy. Koszty produkcji i wysyłki są po stronie Organizatora akcji.
9. Akcja organizowana jest w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego Toilet for me too. Więcej informacji o projekcie www.toiletforme.com.