KONSULTACJE SPOŁECZNE „SKWER PRZY MARKOWSKIEJ”

KONSULTACJE SPOŁECZNE „SKWER PRZY MARKOWSKIEJ”

W 2018 roku przeprowadziliśmy na zlecenie Zarządu Zieleni konsultacje społeczne dotyczące utworzenia nowej przestrzeni zielonej na Pradze Północ.

Działka, na której zgodnie z MPZP Praga Centrum ma powstać skwer, znajduje się koło skrzyżowania ulicy Markowskiej i Ząbkowskiej – graniczy z terenem Centrum Praskiego Koneser.

W ramach konsultacji organizowaliśmy mobilne punkty badawcze w okolicznej przestrzeni. Dzięki wyjściu do ludzi udało nam się zaangażować w proces decyzyjny duże grono mieszkańców – ok. 350 osób.

W dotarciu do mieszkańców pomagały nam też lokalne organizacje pozarządowe i społecznicy, wspólnie z którymi zorganizowaliśmy piknik sąsiedzki połączony z konsultacjami.

W proces decyzyjny udało nam się też włączyć dzieci z Przedszkola nr 163 i osoby z Klubu Młodzieżowego prowadzonego przez Stowarzyszenie Mierz Wysoko na Brzeskiej – dla tych grup zorganizowaliśmy specjalne warsztaty.

Wnioski z konsultacji zostaną wykorzystane przez projektantkę z Zarządu Zieleni podczas tworzenia projektu budowlanego. Skwer ma zostać otwarty pod koniec 2019 roku.
Zachęcamy wszystkich mieszkańców do korzystania z nowej przestrzeni zielonej na Pradze Północ.

Raport PDF