Miejsca +

Miejsca +

www.starszyzna.org

Seniorzy w roli projektantów we współpracy ze studentami wzornictwa ASP i profesjonalistami tworzą rozwiązania ułatwiające życie w środowisku miejskim osobom 60+.
 

Poszukujemy projektów podnoszących mobilność osób starszych w obszarach:
1. dostęp do natury,
2. dostęp do innych,
3. ułatwienia w korzystaniu z usług.

Międzypokoleniowe zespoły wypracowały projekty pod kierunkiem dr Tomka Rygalika – kierownika Pracowni Projektowania Produktu nr 6 na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W efekcie powstały prototypy koncepcji, które pokazane zostaną na wystawie w trakcie Warszawskiego Tygodnia Seniora. Projektowanie poprzedzone było wspólnym kształceniem się oraz zebraniem i analizą już istniejących dobrych praktyk z terenu Warszawy.

WSPÓLNE UCZENIE SIĘ

To cykl seminariów, w ramach których uspójniliśmy i rozbudowaliśmy wiedzę uczestników projektu dotyczącą uwarunkowań starzenia się w mieście.

WARSZAWA Z PERSPEKTYWY WIEKU

Projekt zawiera komponent badawczy. Przeprowadzona została pilotażowa analiza warszawskich dzielnic pod kątem rozwiązań służących osobom starszym. Podsumowaniem dokumentacji będzie film.

Główne etapy projektu

1. Określenie obszarów projektowych i dobranie zespołów międzypokoleniowych składających się seniorów i studentów.
2. Wspólne kształcenie się – cykl seminariów. Rozbudowanie wiedzy uczestników projektu dotyczącej uwarunkowań starzenia się w mieście.
3. Dobre praktyki z Warszawy – analiza istniejących rozwiązań przestrzennych służących wygodzie i mobilności seniorów. Podsumowaniem dokumentacji będzie film.
4. Projektowanie rozwiązać usprawniających poruszanie się w mieście przez osoby starsze. Projektują studenci wzrornictwa warszawskiej ASP pod kierunkiem dr Tomka Rygalika.
5. Wykonanie prototypów projektów i wystawa.

Projekt realizowany jest dzięki wsparciu M.ST. WARSZAWY. Za realizację projektów usprawniających życie osób starszych w mieścue odpowiedzialny jest DR TOMEK RYGALIK kierownik Pracowni Projektowania Produktu nr 6 na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie wraz ze studnetami. Projekt realizowany w latach 2017-2019.