Audyty dostępności przestrzeni publicznych dla osób starszych

Audyty dostępności przestrzeni publicznych dla osób starszych

Oceniamy wygodę i dostępność przestrzeni po kątem potrzeb osób 60+ z wykorzystaniem autorskiego scenariusza i metody. Zwracamy uwagę na wymierne braki i bariery w przestrzeni (np. niedostępne schody czy ciągi piesze) oraz na jakościową ocenę charakteru i atmosfery miejsca. Efektem audytu jest raport z rekomendacjami dotyczącymi wprowadzenia usprawnień. Możliwe jest również od razu wykonanie projektu pożądanych rozwiązań.

Dotychczas oceniliśmy następujące miejsca i rozwiązania:

- Ulicę Wolską (od Ronda Kercelak do ul. Młynarskiej)
- dojścia i pochylnie przy plaży Poniatówka
- Bulwary Wiślane w okolicach stacji metra
- Plac Defilad
- nowy węzeł komunikacyjny w Międzylesiu (jako wsparcie dla Wawerskiej Rady Seniorów)
- nowy model ławeczki warszawskiej