Zoom na rady seniorów

ZOOM NA RADY SENIORÓW (realizacja 2014 r. - 2015 r.)

Fundacja uczestniczyła w trzech procesach partycypacyjnego planowania przestrzeni z osobami starszymi tak aby uwzględniały one ich potrzeby.

Nowe aranżacje przestrzenne powstały w Prudniku, Elblągu i Lublinie.

Koordynatorką konsultacji z ramienia Fundacji była Ludwika Ignatowicz, która  pracowała dla każdego miasta indywidualny scenariusz. Za każdym razem składał się on z dwóch modułów - działań animacyjnych i części eksperckiej , która polegała na pracy architektów z mieszkańcami.  Architekci prowadzili spotkania w formie projektowania otwartego, zbierania uwag do planów. Na tej podstawie opracowali interwencje i wytyczne dla modernizacji omawianych przestrzeni.

Opracowania zostały przygotowane przez architektów krajobrazu: Krzysztofa Hermana i Łukasza Kowalskiego oraz architekta Piotra Bujasa.

Projekt sfinansowany został w ramach programu “Obywatele dla demokracji” z funduszu EOG.

Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych ę oraz Pracownią Badań i Innowacji Społecznych Stocznia.