ODNOWA

ODNOWA (realizacja 2015 r. -2018 r.)

To cykl działań na rzecz wspólnych przestrzeni w okolicy “serka wolskiego”. Celem było podniesienie dostępności i wygody otoczenia dla lokalnej społeczności.

Działania społeczne zainicjowane zostały we współpracy z firmą Skanska w związku z budową kompleksu biurowców Spark przy ul. Wolskiej.

BADANIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW

Działania społeczne oparte zostały na diagnozie potrzeb lokalnej społeczności (badanie jakościowe, 2016). Główne wnioski to   

 1. Brak MIEJSC SPOTKAŃ. Nawet niewielkiej przyjaznej przestrzeni publicznej.
 2. Poczucie braku BEZPIECZEŃSTWA spowodowane bardzo dużym natężeniem w okolicy osób dotkniętych bezdomnością i narkomanią (ma to związek, zdaniem mieszkańców, z prowadzoną w Szpitalu Wolskim terapią hiv/aids i terapią metadonową).
 3. BARIERY ARCHITEKTONICZNE utrudniające poruszanie się – w szczególności niedostępne przejście podziemne przy PDTcie i natłok parkujących nielegalnie samochodów (jest tu koniec strefy płatnego parkowania).

W ramach projektu przeprowadzone zostały również trzy procesy planowania partycypacyjnego zmian w przestrzeni: warsztaty poświęcone aranżacji skweru Gwary Warszawskiej (przy dawnym domu handlowym PDT), warsztaty dotyczące odnowienia podwórek na Kolonii Wawelberga oraz przy domu sąsiedzkim przy ul. Młynarskiej.

Przeprowadzone zostały także audyty dostępności ul. Wolskiej (od Ronda Kercelak do ul. Młynarskiej) dla osób starszych oraz rodziców z dziećmi.

DZIAŁANIA SĄSIEDZKIE

Przeprowadzone zostało kilkadziesiąt działań animacyjnych z udziałem lokalnej społeczności. Między innymi zbieranie mikrohistorii - prywatnych opowieści związanych z zamieszkiwaniem w okolicy w “Budce z historiami”.

 

PROJEKTY PRZESTRZENI

W wyniku wspólnej pracy mieszkańców i projektantów powstały trzy projekty zagospodarowania przestrzeni.

 1. Projekt zieleni na Kolonii Wawelberga (otrzymał finansowanie na realizację z Urzędu Dzielnicy Wola w ramach Inicjatywy Lokalnej), oprac. arch krajobrazu Martyna Ciszewska
 2. Projekt koncepcyjny zagospodarowania Skweru Gwary Warszawskiej pod nazwą “Nowa Wenecja”, oprac. arch.krajobrazu Łukasz Kowalski. Koncepcja została przekazana miastu.
 3. Ostatni projekt ma charakter czysto sąsiedzki, nieformalny. Jest to “Chatka sąsiadka” -  zabawowy domek dla dzieci zbudowany siłami mieszkańców okolicy ul.Młynarskiej.

KUPUJ LOKALNIE

Przeprowadzono cykl działań wspierających drobny lokalny handel i usługi. Pod hasłem “kupuj lokalnie” odbywały się m.in. tydzień lokalnego kupowania i akcja zachęcająca do kupowania prezentów na święta lokalnie, na Woli.

 

Efekty

 • Pozyskanie przez lokalną społeczność Kolonii Wawelberga finansowania na projekt zieleni dla osiedla wykonany w ramach projektu (finansowanie w ramach inicjatywy lokalnej).
 • budowa z mieszkańcami domku zabawowego dla dzieci “Chatka sąsiadka”
 • Publiczna deklaracja Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Łukasza Puchalskiego dotycząca likwidacji niedostępnego przejścia podziemnego przy ul. Młynarskiej
 • projekt przestrzeni wspólnych i otoczenia biurowców SPARK  dostępnych i ciekawych dla mieszkańców.
 • Przekazanie i omówienie projektu zagospodarowania Skweru Gwary Warszawskiej z Urzędem Dzielnicy i Zarządem Zieleni - wytyczne z  koncepcji i konsultacji mają zostać zawarte w projekcie finalnym, który zostanie zrealizowany przez ZZW w najbliższych latach; powołanie przez burmistrza Woli zespołu zajmującego się uporządkowaniem skweru.
 • Przeprowadzono: 3 procesy projektowania partycypacyjnego, konsultacje społeczne (w konsultacjach udział wzięło ok. 400 osób), jakościowe badanie potrzeb mieszkańców oraz audyty dostępności ul. Wolskiej dla osób starszych i rodziców z dziećmi.

Partnerem działania były:

oraz Urząd Dzielnicy Wola, Wolskie Centrum Kultury