Krochmalna

KROCHMALNA 3 (realizacja 2012 r. – 2017 r.)

Celem projektu była transformacja placu przy Krochmalnej 3 z udziałem mieszkańców i partnerów lokalnych. Działanie zrealizowane w duchu placemakingu to pierwszy projekt w Polsce z udziałem amerykańskiej organizacji Project for Public Spaces (PPS). Projekt powstał w partnerstwie organizacji pozarządowych, samorządu i biznesu. Dialog z mieszkańcami na temat zmian przy Krochmalnej 3 rozpoczął się w 2012 r. od warsztatów, wywiadów i obserwacji. Warsztaty współprowadzone były przez przedstawicielkę organizacji Project for Public Spaces. Również we współpracy z PPS-em powstała koncepcja interwencji tymczasowych i strefowania placu (koncepcje LQC – light, quick, cheap) Pierwsze zmiany na Krochmalnej to prototypy, których zadaniem było sprawdzenie, które ze wstępnych pomysłów sprawdzą się najlepiej (powstało 11 interwencji). Ewaluacja projektów tymczasowych była podstawą do stworzenia koncepcji zagospodarowania placu przez grupę projektową CENTRALA. Architekci - Małgorzata Kuciewicz i Simone de Iacobis, oparli pomysł na idei wysp tematycznych, które mogą być realizowane systematycznie, niezależnie od siebie. Takie założenie architektoniczne pozwoliło realizować kolejne inwestycje metodą małych kroków. W trakcie kilku lat działań na Krochmalnej Fundacja zrealizowała 3 procesy konsultacyjne, kilkadziesiąt działań animacyjnych, wygrany projekt w budżecie partycypacyjnym (140 000zł.) i inicjatywie lokalnej (20 700 zł.). Projekt realizowany był w partnerstwie z samorządem, lokalnymi placówkami edukacyjnymi i biznesem. Partnerstwo miało faktyczne przełożenie na zmiany na placu dzięki zaangażowaniu w inwestycje i realizację programu.

Efekty

W 2013 r. powstało 11 prototypów sprawdzających pomysły mieszkańców z konsultacji m.in. tymczasowe boisko, leżanki czy bieżnia. Wnioski z użytkowania prototypów to materiał wyjściowy dla projektantów, którzy stworzyli koncepcję archipelagu –układ tematycznych wysp.

 • W 2014 Dzielnica Wola postawiła pierwsze “wyspy” dla dzieci i starszych
  mieszkańców: trampolinę, ściankę wspinaczkową, stolik, ławki, stojaki rowerowe,
  tablicę z przyjaznym regulaminem.
 • W 2014 Dzięki głosom mieszkańców oddanym w akcji „Warszawa w dobrej kondycji”
  powstała siłownia plenerowa
 • W 2015 zainstalowano na placu oświetlenie– buduje Dzielnica Wola w wyniku
  budżetu partycypacyjnego.
 • W 2016 powstała wyspa zielony labirynt. (zrealizowana przez mieszkańców we
  współpracy z Funacją Na miejscu)
 • W 2017 powstaje wyspa ogród: podniesione rabaty z parasolem, buduje firma

Skanska.
kolejne lata – Fundacja podejmuje starania o realizację wyspy – boiska

Projekt sfinansowany został ze środków

 

Partnerem działania były:

Urząd Dzielnicy Wola, Spółdzielnia Wolska Żelazna Brama, Przedszkole nr 47 Mali Artyści, Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 46, Centrala grupa projektowa