Mariensztat

Mariensztat (realizacja 2013 r.)

Celem projektu było ożywienie Rynku Mariensztackiego. Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Project for Public Spaces (PPS) ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Warsztaty z mieszkańcami poprzedzone zostały varsavianistyczną i urbanistyczną analizą lokalizacji, socjologiczną obserwacją miejsca oraz cyklem działań animacyjnych. Warsztaty, których celem było stworzenie nowej wizji przestrzeni, odbyły się w Kawiarni Ogrody na Rynku Mariensztackim. Prowadziła je Elena Madisona, wiceprzewodnicząca PPS. W efekcie warsztatów miały powstać koncepcje tymczasowych rozwiązań, które byłyby pilotażem docelowych zmian na Rynku. W warsztacie wzięło udział około 50 osób. Zjawili się mieszkańcy samego Mariensztatu, osoby z Powiśla, przedstawiciele lokalnych usług (sklep, pub), organizacji (Stowarzyszenie Mieszkańców Mariensztatu, Partnerstwo dla Powiśla) i instytucji (Urząd Dzielnicy Śródmieście, biblioteka, przedszkole). Nie zabrakło również mieszkańców innych dzielnic, dla których Mariensztat jest interesujący. O tym jak istotne, ale i trudne jest to miejsce, może świadczyć zarówno bardzo duże zainteresowanie warsztatem jak i towarzyszące mu od samego początku emocje. Większość mieszkańców nie chciała wprowadzać zmian na rynku.

Efekty

W związku z napięciami pomiędzy mieszkańcami, Fundacja nie zdecydowała się na realizację ulepszeń w przestrzeni, ale na przekazanie wypracowanych pomysłów jednostkom miejskim odpowiedzialnym za przestrzeń Mariensztatu, tj. dla Urzędu Dzielnicy Śródmieście, Stołecznego Konserwatora Zabytków, Zarząd Terenów Publicznych.

W rezultacie pojawiły się na Rynku dwa ulepszenia – stacja rowerów Verturilo oraz nowe nasadzenia na skarpie od strony Nowego Zjazdu. Budżet przeznaczony na ulepszenia na Mariensztacie przeznaczony został na stworzenie
mobilnej biblioteki.

Projekt sfinansowany został ze środków

 

Partnerem działania były:

oraz Urząd Dzielnicy Śródmieście